işinize yarayacak bazı kodlar

fahribey

Yönetici
Moderatör
Katılım
18 Haz 2017
Mesajlar
305
Puanları
18
Konum
K.MARAŞ
Merhaba vsroforum ailesi bazı işinize yarayacak kodlardan derleme yaptım
konu:1
İtemlere stack eklemek 
öncelikle aşağıdaki kodlar stack eklemek istediğiniz itemi RefObjCommon CodeName128 altında bulabılırsınız

PHP:
USE [SRO_VT_SHARD]
---Vsroforum----
DECLARE @MaxStack int
DECLARE @CodeName128 varchar(129)
---Vsroforum----
SET @MaxStack = 10
SET @CodeName128 = 'ITEM ISMI '
---Vsroforum----
update _RefObjItem set MaxStack = @MaxStack where ID = (select Link from _RefObjCommon where CodeName128 = @CodeName128)
yukardaki işlem aynısını MEDİA içinde itemdata bolumunde o itemi bulup aynı eklediğiniz stack sayısını yazınız
ÖRNEK
1 23 ITEM_ETC_ALL_SPOTION_01 ?? ?? ??? (?) xxx SN_ITEM_ETC_ALL_SPOTION_01 SN_ITEM_ETC_ALL_SPOTION_01_TT_DESC 0 0 3 3 1 3 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 1 0 1000 0 0 0 19 380 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 xxx item\etc\drop_ch_bag.bsr item\etc\all_spotion_01.ddj xxx xxx 5000
MAVİ OLAN SIZIN STACK SAYINIZ
KONU2
Yaratıklara drop eklemek
Aşagıdaki kod ile kolayca yapabılırsınız açıklamaları yazıyor
PHP:
USE SRO_VT_SHARD
GO

DECLARE @MonsterID int
DECLARE @ItemID int
DECLARE @DropRatio real
DECLARE @DropAmountMin tinyint
DECLARE @DropAmountMax tinyint


SET @MonsterID = 41419 -- Buraya RefObjCommon tablosundan bulduğunuz Monster ID`sini giriniz.
SET @DropRatio = 1 -- Burası itemin düşme oranı (%100 = 1 , %50 = 0.5 , %0 =0)
SET @ItemID = 24669 -- Buraya RefObjCommon tablosundan bulduğunuz Item ID`sini giriniz.
SET @DropAmountMin = 4 -- Buraya en az düşme miktarı
SET @DropAmountMax = 4 -- Buraya en çok düşme miktarı

INSERT _RefMonster_AssignedItemDrop 
(
RefMonsterID,
RefItemID,
DropGroupType,
OptLevel,
DropAmountMin,
DropAmountMax,
DropRatio,
RefMagicOptionID1,
CustomValue1,
RefMagicOptionID2,
CustomValue2,
RefMagicOptionID3,
CustomValue3,
RefMagicOptionID4,
CustomValue4,
RefMagicOptionID5,
CustomValue5,
RefMagicOptionID6,
CustomValue6,
RefMagicOptionID7,
CustomValue7,
RefMagicOptionID8,
CustomValue8,
RefMagicOptionID9,
CustomValue9,
RentCodeName
) 
VALUES(@MonsterID ,   @ItemID, 0,          0,        @DropAmountMin,             @DropAmountMax,             @DropRatio,           0,                 0,           0,                 0,            0,                 0,            0,                 0,
            0,                 0,            0,                 0,            0,                 0,            0,                 0,            0 ,                0 ,           'xxx')  
konu3
belirli bir bölgeye unıgue eklemek
Öncelikle bir karakter açıp unıgue koymak istediğiniz yere bırakıp serveri kapatınız ve asagıdakı kodu gerekli yerleri doldurunuz
PHP:
USE SRO_VT_SHARD
--Vsroforum 
DECLARE @UNIQUE VARCHAR (129) 
DECLARE @CHARNAME VARCHAR (64) 
DECLARE @mindealy INT 
DECLARE @maxdelay int 
DECLARE @INITRADIUS INT 
DECLARE @RADIUS int 
DECLARE @MAXNEST int = (SELECT MAX (dwNestID) FROM Tab_RefNest)+1 
DECLARE @MAXHIVE int = (SELECT MAX (dwHiveID) FROM Tab_RefHive)+1 
DECLARE @MAXTACTICS int = (SELECT MAX (dwTacticsID) FROM Tab_RefTactics)+1 


SET @UNIQUE = 'MOB_SD_MUMMY_RAGE_3' -- Unique k****u yaziyorsunuz RefObjCommondan - CodeName128 ' columnunda bulabilirsiniz..
SET @CHARNAME = 'Vsroforum' -- X Y Z koordinatlarini alacagi karakterin ismi - Char tablosu CharName16 columnunda bulabilirsiniz.
SET @mindealy = 1 -- Saniyede bir belirdikten önce min.süre
SET @maxdelay = 1 -- Saniyede bir belirdikten önce max.süre
SET @INITRADIUS = 150 -- Unique'nin belirdigi spotun çevresi 
SET @RADIUS = 100 -- Unique'nin hareket ettigi spotun (bölgenin) çevresi 
Declare @MOBID int SET @MOBID = (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128 = @UNIQUE) 


INSERT INTO Tab_RefTactics (dwTacticsID,dwObjID,btAIQoS,nMaxStamina,btMaxStaminaVariance,nSightRange,btAggressType,AggressData,btChangeTarget,btHelpRequestTo,btHelpResponseTo,btBattleStyle,BattleStyleData,btDiversionBasis,DiversionBasisData1,DiversionBasisData2,DiversionBasisData3,DiversionBasisData4,DiversionBasisData5,DiversionBasisData6,DiversionBasisData7,DiversionBasisData8,btDiversionKeepBasis,DiversionKeepBasisData1,DiversionKeepBasisData2,DiversionKeepBasisData3,DiversionKeepBasisData4,DiversionKeepBasisData5,DiversionKeepBasisData6,DiversionKeepBasisData7,DiversionKeepBasisData8,btKeepDistance,KeepDistanceData,btTraceType,btTraceBoundary,TraceData,btHomingType,HomingData,btAggressTypeOnHoming,btFleeType,dwChampionTacticsID,AdditionOptionFlag,szDescString128) VALUES
(@MAXTACTICS,@MOBID,0,500,50,200,0,0,2,2,2,0,0,5,0,0,0,0,0,30,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,500,0,0,2,0,0,112,@UNIQUE) 


INSERT INTO Tab_RefHive (dwHiveID,btKeepMonsterCountType,dwOverwriteMaxTotalCount,fMonsterCountPerPC,dwSpawnSpeedIncreaseRate,dwMaxIncreaseRate,btFlag,GameWorldID,HatchObjType,szDescString128) VALUES 
(@MAXHIVE,0,1,0,0,0,0,1,1,@UNIQUE) 
DECLARE @REGION INT SET @REGION = (SELECT (LatestRegion) FROM _Char WHERE CharName16 = @CHARNAME) 
DECLARE @POSX INT SET @POSX = (SELECT (POSX) FROM _Char WHERE CharName16 = @CHARNAME) 
DECLARE @POSY INT SET @POSY = (SELECT (POSY) FROM _Char WHERE CharName16 = @CHARNAME) 
DECLARE @POSZ INT SET @POSZ = (SELECT (POSZ) FROM _Char WHERE CharName16 = @CHARNAME) 

INSERT INTO Tab_RefNest (dwNestID,dwHiveID,dwTacticsID,nRegionDBID,fLocalPosX,fLocalPosY,fLocalPosZ,wInitialDir,nRadius,nGenerateRadius,nChampionGenPercentage,dwDelayTimeMin,dwDelayTimeMax,dwMaxTotalCount,btFlag,btRespawn,btType) VALUES 
(@MAXNEST,@MAXHIVE,@MAXTACTICS,@REGION,@POSX,@POSY,@POSZ,0,@RADIUS,@INITRADIUS,0,@mindealy,@maxdelay,1,0,1,0)
print '' 
print '' 
print ''
gerekli yerleri doldurduktan sanra shard içine Execute yapınız
önemli uyarı
Tab_RefHive
Tab_RefNest
Tab_RefTactics
bu 3 tabloda otomatık ıd tanımlaması yapmalısınız
Tab_RefHive sağ tık Desıgn kılıt sımgesıne tıklayın altta bulunan Identity Spacification kısmını yes olarak ayarlayın
bunu bu 3 taploya uygulayın

konu4
Teleport eklemek 
aşagıdakı kodu gerekli yerleri doldurup shard içine Execute yapınız

PHP:
USE SRO_VT_SHARD /* Vsroforum*/
DECLARE @Teleport VARCHAR (64)
DECLARE @CHARNAME1 VARCHAR (30)
DECLARE @CHARNAME2 VARCHAR (30)
DECLARE @OwnTeleport INT
DECLARE @Fee INT
DECLARE @RequiredLVL INT


/* Put your settings here */
SET @Teleport = 'GATE_BAGDAT' -- CodeName128 Teleport İsmi Örneğin PK_ZONE
SET @CHARNAME1 = 'fahribey' -- Teleport Konumu
SET @CHARNAME2 = 'fahribey' -- Teleporttan Sonraki Konum
SET @OwnTeleport = 5  -- Hedef Teleport ID Örneğin: 1 - Jangan - 5 - Hotan - 20- Constantinople
SET @Fee = 50000  -- Işınlanmak için gereken gold miktarı
SET @RequiredLVL = 120  -- Minimum level (Işınlanmak için)
/* settings area end here */


IF EXISTS (SELECT CodeName128 FROM _RefObjCommon WHERE CodeName128 = 'STORE_'+@Teleport)
 BEGIN
  raiserror('Bu teleport adı kullanılıyor!',11,1,@Teleport);
  RETURN;
 END
    
    DECLARE @MAXOBJ INT = (SELECT MAX (ID) FROM _RefObjCommon)+1
    DECLARE @REGION1 INT SET @REGION1 = (SELECT (LatestRegion) FROM _Char WHERE CharName16 = @CHARNAME1)
    DECLARE @POSX1 INT SET @POSX1 = (SELECT (POSX) FROM _Char WHERE CharName16 = @CHARNAME1)
    DECLARE @POSY1 INT SET @POSY1 = (SELECT (POSY) FROM _Char WHERE CharName16 = @CHARNAME1)
    DECLARE @POSZ1 INT SET @POSZ1 = (SELECT (POSZ) FROM _Char WHERE CharName16 = @CHARNAME1)
    DECLARE @LINK INT = (SELECT MAX (ID) FROM _RefObjStruct)+1
     
    
    INSERT INTO _RefObjCommon (Service,ID,CodeName128,ObjName128,OrgObjCodeName128,NameStrID128,DescStrID128,CashItem,Bionic,TypeID1,TypeID2,TypeID3,TypeID4,DecayTime,Country,Rarity,CanTrade,CanSell,CanBuy,CanBorrow,CanDrop,CanPick,CanRepair,CanRevive,CanUse,CanThrow,Price,CostRepair,CostRevive,CostBorrow,KeepingFee,SellPrice,ReqLevelType1,ReqLevel1,ReqLevelType2,ReqLevel2,ReqLevelType3,ReqLevel3,ReqLevelType4,ReqLevel4,MaxContain,RegionID,Dir,OffsetX,OffsetY,OffsetZ,Speed1,Speed2,Scale,BCHeight,BCRadius,EventID,AssocFileObj128,AssocFileDrop128,AssocFileIcon128,AssocFile1_128,AssocFile2_128,Link) VALUES
    (1,@MAXOBJ,'STORE_'+@Teleport,@Teleport,'xxx','SN_STORE_'+@Teleport,'xxx',0,0,4,1,1,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,-1,0,-1,0,-1,0,-1,@REGION1,0,@POSX1,@POSY1,@POSZ1,0,0,50,50,30,0,'quest\teleport01.bsr','xxx','xxx','xxx','xxx',@LINK)
 
    
    print ''
    print 'Bu satırları teleportbuilding.txt ekleyin @server_dep\silkroad\textdata dosyasında!'
    print '1    '+CONVERT(varchar(max),@MAXOBJ)+'    '+'STORE_'+@Teleport+'    '+@Teleport+'    xxx    '+'SN_STORE_'+@Teleport+'    xxx    0    0    4    1    1    0    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    -1    0    -1    0    -1    0    -1    0    -1    '+CONVERT(varchar(max),@REGION1)+'    0    '+CONVERT(varchar(max),@POSX1)+'    '+CONVERT(varchar(max),@POSY1)+'    '+CONVERT(varchar(max),@POSZ1)+'    0    0    50    50    30    0    quest\teleport01.bsr    xxx    xxx    xxx    xxx    '+CONVERT(varchar(max),@LINK)
    print ''
    print 'Bu satırları textdata_object.txt @server_dep\silkroad\textdata dosyasında!'
    print ''
    print '1    '+'SN_STORE_'+@Teleport+'                                '+@Teleport
    print ''
      print ''


 
  INSERT INTO _RefObjStruct (ID,Dummy_Data) VALUES
  (@LINK,0)
 
  
  DECLARE @MAXTELID INT = (SELECT MAX (ID) FROM _RefTeleport)+1
  DECLARE @WORLDID INT = (SELECT (WorldID) FROM _Char where CharName16 = @CHARNAME2)
  DECLARE @REGION2 INT SET @REGION2 = (SELECT (LatestRegion) FROM _Char WHERE CharName16 = @CHARNAME2)
  DECLARE @POSX2 INT SET @POSX2 = (SELECT (POSX) FROM _Char WHERE CharName16 = @CHARNAME2)
  DECLARE @POSY2 INT SET @POSY2 = (SELECT (POSY) FROM _Char WHERE CharName16 = @CHARNAME2)
  DECLARE @POSZ2 INT SET @POSZ2 = (SELECT (POSZ) FROM _Char WHERE CharName16 = @CHARNAME2)


  INSERT INTO _RefTeleport (Service,ID,CodeName128,AssocRefObjCodeName128,AssocRefObjID,ZoneName128,GenRegionID,GenPos_X,GenPos_Y,GenPos_Z,GenAreaRadius,CanBeResurrectPos,CanGotoResurrectPos,GenWorldID,BindInteractionMask,FixedService) VALUES
  (1,@MAXTELID,'GATE_'+@Teleport,'STORE_'+@Teleport,@MAXOBJ,'SN_STORE_'+@Teleport,@REGION2,@POSX2,@POSY2,@POSZ2,30,0,0,@WORLDID,1,0)
  
  print ''
  print 'Bu satırları teleportdata.txt ekleyin @server_dep\silkroad\textdata dosyasında!'
  print '1    '+CONVERT(varchar(max),@MAXTELID)+'    '+'GATE_'+@Teleport+'    '+CONVERT(varchar(max),@MAXOBJ)+'    '+'SN_STORE_'+@Teleport+'    '+CONVERT(varchar(max),@REGION2)+'    '+CONVERT(varchar(max),@POSX2)+'    '+CONVERT(varchar(max),@POSY2)+'    '+CONVERT(varchar(max),@POSZ2)+'    30    0    0    '+CONVERT(varchar(max),@WORLDID)+'    1    0'
  print ''
  print ''


  IF @RequiredLVL = 0
  BEGIN
    INSERT INTO _RefTeleLink (Service,OwnerTeleport,TargetTeleport,Fee,RestrictBindMethod,RunTimeTeleportMethod,CheckResult,Restrict1,Data1_1,Data1_2,Restrict2,Data2_1,Data2_2,Restrict3,Data3_1,Data3_2,Restrict4,Data4_1,Data4_2,Restrict5,Data5_1,Data5_2) VALUES
    (1,@OwnTeleport,@MAXTELID,@Fee,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
    INSERT INTO _RefTeleLink (Service,OwnerTeleport,TargetTeleport,Fee,RestrictBindMethod,RunTimeTeleportMethod,CheckResult,Restrict1,Data1_1,Data1_2,Restrict2,Data2_1,Data2_2,Restrict3,Data3_1,Data3_2,Restrict4,Data4_1,Data4_2,Restrict5,Data5_1,Data5_2) VALUES
    (1,@MAXTELID,@OwnTeleport,@Fee,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
    
print ''
    print 'Bu satırları teleportlink.txt ekleyin !@server_dep\silkroad\textdata dosyasında!'
    print '1    '+CONVERT(varchar(max),@OwnTeleport)+'    '+CONVERT(varchar(max),@MAXTELID)+'    '+CONVERT(varchar(max),@Fee)+'    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0'
    print '1    '+CONVERT(varchar(max),@MAXTELID)+'    '+CONVERT(varchar(max),@OwnTeleport)+'    '+CONVERT(varchar(max),@Fee)+'    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0'
    print ''
  END
  ELSE BEGIN
    INSERT INTO _RefTeleLink (Service,OwnerTeleport,TargetTeleport,Fee,RestrictBindMethod,RunTimeTeleportMethod,CheckResult,Restrict1,Data1_1,Data1_2,Restrict2,Data2_1,Data2_2,Restrict3,Data3_1,Data3_2,Restrict4,Data4_1,Data4_2,Restrict5,Data5_1,Data5_2) VALUES
    (1,@OwnTeleport,@MAXTELID,@Fee,0,0,0,1,@RequiredLVL,999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
    
    print ''
    print ''
    print 'Bu satırları teleportlink.txt ekleyin @server_dep\silkroad\textdata dosyasında'
    print '1    '+CONVERT(varchar(max),@OwnTeleport)+'    '+CONVERT(varchar(max),@MAXTELID)+'    '+CONVERT(varchar(max),@Fee)+'    0    0    0    1    '+CONVERT(varchar(max),@RequiredLVL)+'    999    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0'
    print ''


  END


print ''
print ''
RefObjCommon
RefObjChar
RefTeleport
RefTelelınk
taplonuz otomatık ıd tanımlı olmalı

konu5
NPC KODU ILE TASIMA

PHP:
UPDATE Tab_RefNest set nRegionDBID='23858', fLocalPosX='805', fLocalPosY='-25', fLocalPosZ='1023' where dwNestID = 22569
nRegionDBID='23858' OLAN KISIM NPC ATACAGIMIZ BOLGE KODU
fLocalPosX='805', fLocalPosY='-25', fLocalPosZ='1023' BUNLARDA NPC MİZİN DURDUGU ALAN
dwNestID = 22569 BUDA TASIYACAGIMIZ NPC
Tasıyacagımız npc kodunu bulmak ıcın 
Tab_RefTactics içinden dwObjID bolumunde _RefObjCommon aldığımız npc kodunu aratıyoruz
daha sonra aynı sayfada bulunan dwTacticsID kısmındakı sayıyı not alıp bunu
Tab_RefNest kısmında bulup dwNestID ıdını buraya yazıyoruz

konu6
mob değişimi-aşağıda bulunan kod var olan yerdeki mobu siler yerine atayacağınız mob yerleştiri
PHP:
Use SRO_VT_SHARD
update [dbo].[Tab_RefTactics] set dwObjID='27015' where dwObjID = 1933 
dwObjID = 1933 su anda bulunan mob ıd
dwObjID='27015' buda yerine atayacağımız mob ıd
mob ıdlerını-RefObjCommon taplonuzdan alabılırsınız

konu7
ITEM DROP KALDIRMAK
Asagıdakı kod ıle kaldırmak ıstedıgınız ıtem degreye gore kaldırabılırsınız
PHP:
DELETE _RefDropItemAssign
FROM _RefDropItemAssign Drops
LEFT JOIN _RefObjCommon Objects
ON (Drops.RefItemID = Objects.ID) 
WHERE CodeName128 like '%ITEM_EU_%_09_%'
WHERE CodeName128 like '%ITEM_EU_%_09_%'
bu kısım ıtemımız ve kac degre ıse ayalıyor ve shard ıcıne atıyoruz

konu8
COIN SILMEK
Asagıdakı kod ıle kolaylıkla sılebılırsınız
PHP:
use SRO_VT_SHARD
delete dbo._RefMonster_AssignedItemDrop
where RefItemID='24670'
where RefItemID='24670' buradaki coın kodu
asagıdakıler npc satış ekleyecegımız ıdler
1 = Gold
2 = Silk
4 = Gift Silk (Received Silk)
16 = Point (vSRO); Premium Silk (iSRO & kSRO)
32 = Honor Point
64 = Copper Coin
128 = Iron Coin
256 = Silver Coin
512 = Gold Coin
1024 = Arena Coin

bu alttakılerde coın ıdlerı 
24667 copper
 24668 iron
 24669 silver
 24670 gold
 ve
 25834 arena coin

konu9
BASLANGICTA SILK VERMEK 
Asagıdakı kodu _AddNewChar sonuna ekleyın

PHP:
declare @exists_silkrow int
set @exists_silkrow= (select count(JID) from [SRO_VT_ACCOUNT].[dbo].[SK_Silk] where JID =@UserJID)

IF @exists_silkrow < 1 
begin
INSERT INTO [SRO_VT_ACCOUNT].[dbo].[SK_Silk] (JID, silk_own) VALUES (@UserJID, 500);
end
else
UPDATE [SRO_VT_ACCOUNT].[dbo].[SK_Silk] Set silk_own=500 where JID = @UserJID
(@UserJID, 500); ve silk_own=500  verilecek silk miktarıdır
bu kod her buıld için tek sefer ekleme yapar yan caharlara vermez

konu10
BIR KARAKTERE ITEM GONDERMEK
Asagıdakı kod ıle karaktere ıtem gönderebılırsınız
PHP:
USE SRO_VT_SHARD 
--Usage:
--exec _ADD_ITEM_EXTERN 'CharName','ItemsCodeName',Count,OptLvl
declare @CharName varchar(64) 

set @CharName = 'karakter ısmı buraya yazılacak'

exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_11_HA_B_RARE ',1,16
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_11_SA_B_RARE ',1,17
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_11_BA_B_RARE ',1,17
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_11_LA_B_RARE ',1,16
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_11_AA_B_RARE ',1,17
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_11_FA_B_RARE ',1,16
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_EARRING_11_B_RARE',1,16
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_NECKLACE_11_B_RARE',1,16
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_RING_11_B_RARE',1,17
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_RING_11_B_RARE',1,17
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_BLADE_11_SET_A_RARE',1,17
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_ETC_SD_TOKEN_04',5000,1
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_ETC_SD_TOKEN_03',5000,1
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_SHIELD_11_SET_A_RARE',1,16
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_11_HA_B_RARE ',1,16
,1, bu ıtem adedı
16 buda artı adedıdır

konu11
GM YETKİLERİNİ KISITLAMAK
Asagıdakı kod ıle gm yetkilerini kıstlayabılırsınız sadece event yapabılır
PHP:
----------------------------------------------------------------------------------------
---Buraya Elleme
USE SRO_VT_ACCOUNT
delete from _SecurityDescriptionGroupAssign where nGroupID = '10'
INSERT INTO _SecurityDescriptionGroupAssign (nGroupID, nDescriptionID)VALUES ('10', '14')
INSERT INTO _SecurityDescriptionGroupAssign (nGroupID, nDescriptionID)VALUES ('10', '28')
INSERT INTO _SecurityDescriptionGroupAssign (nGroupID, nDescriptionID)VALUES ('10', '29')
---Buraya Elleme
-----------------------------------------------------------------------------------------

USE SRO_VT_ACCOUNT
-----------------------------
DECLARE @StrUserID varchar(25)
-----------------------------
SET @StrUserID = 'GA Yapılacak Kullanıcı' -- Giriş ID
-----------------------------
update TB_User set GMrank = 1 where StrUserID = @StrUserID
update TB_User set sec_content = 10 where StrUserID = @StrUserID
update TB_User set sec_primary = 10 where StrUserID = @StrUserID

konu12
RARE RATE AYARLAMA
Asagıdakı kod ıle yapabılırsınız

PHP:
USE SRO_VT_SHARD 
DECLARE @RATE INT 
SET @RATE = 10 -- Here we set the multiplier value! Default: 10  
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup1 = ProbGroup1*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup2 = ProbGroup2*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup3 = ProbGroup3*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup4 = ProbGroup4*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup5 = ProbGroup5*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup6 = ProbGroup6*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup7 = ProbGroup7*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup8 = ProbGroup8*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup9 = ProbGroup9*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup10 = ProbGroup10*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup11 = ProbGroup11*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup12 = ProbGroup12*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup13 = ProbGroup13*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup14 = ProbGroup14*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup15 = ProbGroup15*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup16 = ProbGroup16*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup17 = ProbGroup17*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup18 = ProbGroup18*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup19 = ProbGroup19*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup20 = ProbGroup20*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup21 = ProbGroup21*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup22 = ProbGroup22*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup23 = ProbGroup23*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup24 = ProbGroup24*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup25 = ProbGroup25*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup26 = ProbGroup26*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup27 = ProbGroup27*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup28 = ProbGroup28*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup29 = ProbGroup29*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup30 = ProbGroup30*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup31 = ProbGroup31*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup32 = ProbGroup32*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup33 = ProbGroup33*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup34 = ProbGroup34*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup35 = ProbGroup35*@RATE 
update _RefDropClassSel_RareEquip set ProbGroup36 = ProbGroup36*@RATE  
SET @RATE = 10 verecegınız rate ayarıdır

konu13
UNIGUE SURE AYARLAMAK
PHP:
Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 , dwDelayTimeMax=1800 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID = 
 (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_CH_TIGERWOMAN'))

 Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 , dwDelayTimeMax=1800 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics 
 WHERE dwObjID = 
 (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_OA_URUCHI'))

 Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 , dwDelayTimeMax=1800 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID = 
 (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_KK_ISYUTARU'))

 Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 , dwDelayTimeMax=1800 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID = 
 (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_TK_BONELORD'))

 Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 , dwDelayTimeMax=1800 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID = 
 (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_RM_TAHOMET'))

 Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 , dwDelayTimeMax=1800 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID = 
 (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_EU_KERBEROS'))

 Update Tab_RefNest Set dwDelayTimeMin=1800 , dwDelayTimeMax=1800 WHERE dwTacticsID = (SELECT dwTacticsID FROM Tab_RefTactics WHERE dwObjID = 
 (SELECT ID FROM _RefObjCommon WHERE Codename128 like 'MOB_AM_IVY'))
Codename128 like 'MOB_AM_IVY')) --BURAYA AYRLAMAK ISTEDIGINIZ UNIGUE ISMINI YAZINIZ
dwDelayTimeMin=1800 BURAYA SURESINI YAZINIZ
NOT:SANIYE OLARAK AYARLIDIR

konu14
YAZI CIKMAYAN UNIGUE LERİ FIXLEME
PHP:
USE SRO_VT_SHARD
GO
UPDATE dbo._RefObjCommon SET Rarity = 3 WHERE CodeName128 = 'MOB_RM_DEVILSAYTAN'
CodeName128 = 'MOB_RM_DEVILSAYTAN' buraya fıxlenecek mob ısmını gırınız

konu15
TUM ITEMLERE TOPLU BLUE BASMAK
PHP:
USE SRO_VT_SHARD

UPDATE dbo._RefScrapOfPackageItem SET Variance='1073741823',MagParamNum='6',MagParam1='858993459290',MagParam2='257698037898',MagParam3='5583457484950',MagParam4='30064771150',MagParam5='55834574849 62',MagParam6='30064771144' WHERE RefItemCodeName='ITEM_EU_M_%_0%_%_C_RARE'

UPDATE dbo._RefScrapOfPackageItem SET Variance='1073741823',MagParamNum='6',MagParam1='858993459290',MagParam2='257698037898',MagParam3='5583457484950',MagParam4='30064771150',MagParam5='55834574849 62',MagParam6='30064771144' WHERE RefItemCodeName='ITEM_EU_W_%_0%_%_C_RARE'

UPDATE dbo._RefScrapOfPackageItem SET Variance='1073741823',MagParamNum='6',MagParam1='858993459290',MagParam2='257698037898',MagParam3='5583457484950',MagParam4='30064771150',MagParam5='55834574849 62',MagParam6='30064771144' WHERE RefItemCodeName='ITEM_CH_M_%_0%_%_C_RARE'

UPDATE dbo._RefScrapOfPackageItem SET Variance='1073741823',MagParamNum='6',MagParam1='858993459290',MagParam2='257698037898',MagParam3='5583457484950',MagParam4='30064771150',MagParam5='55834574849 62',MagParam6='30064771144' WHERE RefItemCodeName='ITEM_CH_F_%_0%_%_C_RARE'
RefItemCodeName='ITEM_CH_F_%_0%_%_C_RARE'
Bu bölumu ıtemınıze gore değişin

konu16
toguı kapılarını açmak

PHP:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
update _RefEventZone set Service = 0 where ZoneName like '%GATE_TOGUI%'
konu17
SİKİL KAPAMAK
PHP:
Use SRO_VT_SHARD 
GO
Update _RefSkill Set Service = 0 Where Basic_Code Like 'SKILL_EU_CLERIC_REBIRTHA_GROUP_%'  
Update _RefSkill Set Service = 0 Where Basic_Code Like 'SKILL_EU_CLERIC_REBIRTHA_SPECIAL_%'
kodu okuttuktan sonra aynı ıslemı media içinde sikildatada yapmalısınız

konu18
UNIGUE YADA MOB KALDIRMAK
PHP:
delete from Tab_RefNest where DwTacticsID in(select DwTacticsId from Tab_RefTactics where DwObjID in(select ID from _RefObjCommon where CodeName128 in( 'MOB_RM_ROC','MOB_BONEROC')))
konu19
DATABASE TEMİZLEME

PHP:
USE [SRO_VT_ACCOUNT]
GO
TRUNCATE TABLE [dbo].[TB_User]
TRUNCATE TABLE [dbo].[TB_User]
TRUNCATE TABLE [dbo].[SK_CharRenameLog]
TRUNCATE TABLE [dbo].[_Punishment]
TRUNCATE TABLE [dbo].[_ServiceManagerLog]
TRUNCATE TABLE [dbo].[Test_HN]
TRUNCATE TABLE [dbo].[_BlockedUser]
TRUNCATE TABLE [dbo].[_CasGMChatLog]
TRUNCATE TABLE [dbo].[_Notice]
TRUNCATE TABLE [dbo].[_SMCLog]
TRUNCATE TABLE [dbo].[QuaySoEpoint]
TRUNCATE TABLE [dbo].[SK_ITEM_GuardLog]
TRUNCATE TABLE [dbo].[SK_ItemSaleLog]
TRUNCATE TABLE [dbo].[SK_PackageItemSaleLog]
TRUNCATE TABLE [dbo].[SK_PK_UpdateLog]
TRUNCATE TABLE [dbo].[SK_ResetSkillLog]
TRUNCATE TABLE [dbo].[SK_Silk]
TRUNCATE TABLE [dbo].[SK_SilkBuyList]
TRUNCATE TABLE [dbo].[SK_SilkGoods]
TRUNCATE TABLE [dbo].[SK_SubtractSilk_VAS]
TRUNCATE TABLE [dbo].[SR_ShardCharNames]
TRUNCATE TABLE [dbo].[TB_Net2e]
TRUNCATE TABLE [dbo].[TB_Net2e_Bak]
TRUNCATE TABLE [dbo].[tb_paygate_trans]
TRUNCATE TABLE [dbo].[_ModuleVersionFile]
PHP:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
truncate table _OpenMarket
print 'Temizlendi: _OpenMarket'
truncate table _CharSkill
print 'Temizlendi: _CharSkill'
truncate table _CharSkillMastery
print 'Temizlendi: _CharSkillMastery'
truncate table _GuildMember
print 'Temizlendi: _GuildMember'
truncate table _BlockedWhisperers
print 'Temizlendi: _BlockedWhisperers'
truncate table _Inventory
print 'Temizlendi: _Inventory'
truncate table _InventoryForAvatar
print 'Temizlendi: _InventoryForAvatar'
truncate table _InventoryForLinkedStorage
print 'Temizlendi: _InventoryForLinkedStorage'
truncate table _TrainingCampMember
print 'Temizlendi: _TrainingCampMember'
truncate table _TrainingCampSubMentorHonorPoint
print 'Temizlendi: _TrainingCampSubMentorHonorPoint'
update _TrainingCampHonorRank set CampID = NULL, Rank = NULL
print 'Temizlendi: _TrainingCampHonorRank'
truncate table _TrainingCampBuffStatus
print 'Temizlendi: _TrainingCampBuffStatus'
delete from _TrainingCamp
print 'Temizlendi: _TrainingCamp'
truncate table _StaticAvatar
print 'Temizlendi: _StaticAvatar'
truncate table _User
print 'Temizlendi: _User'
truncate table _Friend
print 'Temizlendi: _Friend'
truncate table _Memo
print 'Temizlendi: _Memo'
truncate table _TimedJob
print 'Temizlendi: _TimedJob'
truncate table _CharTrijobSafeTrade
print 'Temizlendi: _CharTrijobSafeTrade'
delete from _CharTrijob
print 'Temizlendi: _CharTrijob'
truncate table _InvCOS
print 'Temizlendi: _InvCOS'
delete from _CharCOS where ID > 0
print 'Temizlendi: _CharCOS'
delete from _Char where charid > 0
print 'Temizlendi: _Char'
truncate table _Chest
print 'Temizlendi: _Chest'
truncate table _ChestInfo
print 'Temizlendi: _ChestInfo'
truncate table _ItemPool
print 'Temizlendi: _ItemPool'
delete from _Items where ID64 > 0
print 'Temizlendi: _Items'
delete from _AccountJID
print 'Temizlendi: _AccountJID'
update _AlliedClans set Ally1 = 0, Ally2 = 0, Ally3 = 0, Ally4 = 0, Ally5 = 0, Ally6 = 0, Ally7 = 0, Ally8 = 0
print 'Temizlendi: _AlliedClans'
truncate table _GuildWar
print 'Temizlendi: _GuildWar'
truncate table _CharNameList
print 'Temizlendi: _CharNameList'
truncate table _CharQuest
print 'Temizlendi: _CharQuest'
truncate table _ClientConfig
print 'Temizlendi: _ClientConfig'
truncate table _DeletedChar
print 'Temizlendi: _DeletedChar'
truncate table _SiegeFortressStoneState
print 'Temizlendi: _SiegeFortressStoneState'
truncate table _SiegeFortressRequest
print 'Temizlendi: _SiegeFortressRequest'
truncate table _SiegeFortressObject
print 'Temizlendi: _SiegeFortressObject'
truncate table _SiegeFortressItemForge
print 'Temizlendi: _SiegeFortressItemForge'
truncate table _SiegeFortressBattleRecord
print 'Temizlendi: _SiegeFortressBattleRecord'
update _SiegeFortressStruct SET OwnerGuildID = '0'
print 'Temizlendi: _SiegeFortressStruct'
UPDATE  _SiegeFortress SET GuildID = '0', TaxRatio = '0', Tax = '0', NPCHired = '0', Introduction = NULL, CreatedDungeonTime = NULL, CreatedDungeonCount = NULL
print 'Temizlendi: _SiegeFortress'
truncate table _CharNickNameList
print 'Temizlendi: _CharNickNameList'
truncate table _GPHistory
print 'Temizlendi: _GPHistory'
truncate table _GuildChest
print 'Temizlendi: _GuildChest'
delete from _Guild where ID > 0
print 'Temizlendi: _Guild'
delete from _AlliedClans where ID > 0
print 'Temizlendi: _AlliedClans'
truncate table guest.TB_User
PHP:
USE SRO_VT_LOG
GO 
TRUNCATE TABLE [dbo].[_LogCashItem] 
TRUNCATE TABLE [dbo].[_LogEventChar] 
TRUNCATE TABLE [dbo].[_LogEventItem] 
TRUNCATE TABLE [dbo].[_LogEventSiegeFortress] 
TRUNCATE TABLE [dbo].[_LogSchedule] 
TRUNCATE TABLE [dbo].[_LogServerEvent]
konu20
GM TAKIP ETMEK

PHP:
Gm nin düşürdüğü itemler :
Kod:

    USE [SRO_VT_ACCOUNT]
    select * from _SMCLog where szLog like '%DROP%'

gm lerin attığı uniqueler
Kod:

    select * from _SMCLog where szLog like '%summon%'
    GM Nin kill çektiği moblar ( Adı ve mob kodunu gösterir)


Kod:

    USE [SRO_VT_ACCOUNT]
    select * from _SMCLog where szLog like '%kill%'

SMC Den verilen ve alınan itemleri takip etmek için:

Kod:

    USE [SRO_VT_ACCOUNT]
    select * from _SMCLog where szLog like '%query%'
konu21
EU ITEMLERI KALDIRMAK

PHP:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET DropCount = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 14181 AND 14869


UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET DropCount = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 12844 AND 14180


UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET DropCount = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 11417 AND 12843


UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET DropCount = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 10897 AND 11416
UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET Prob_Absolute = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 14181 AND 14869


UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET Prob_Absolute = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 12844 AND 14180


UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET Prob_Absolute = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 11417 AND 12843


UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET Prob_Absolute = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 10897 AND 11416


UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET Prob_Relative = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 14181 AND 14869


UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET Prob_Relative = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 12844 AND 14180


UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET Prob_Relative = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 11417 AND 12843


UPDATE dbo._RefDropItemAssign
SET Prob_Relative = 0
WHERE RefItemID BETWEEN 10897 AND 11416
konu22
EN FAZLA ARTI KIMDE VAR OGRENMEK

PHP:
USE SRO_VT_SHARD
/*****Vsroforum***/
SELECT *FROM [dbo].[_Items]
WHERE OptLevel BETWEEN '20' and '200'  
konu23
HONOR FIXLEME

PHP:
uSE SRO_VT_SHARD
TRUNCATE TABLE _TrainingCampHonorRank
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (1)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (2)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (3)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (4)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (5)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (6)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (7)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (8)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (9)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (10)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (11)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (12)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (13)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (14)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (15)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (16)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (17)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (18)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (19)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (20)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (21)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (22)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (23)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (24)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (25)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (26)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (27)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (28)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (29)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (30)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (31)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (32)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (33)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (34)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (35)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (36)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (37)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (38)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (39)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (40)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (41)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (42)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (43)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (44)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (45)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (46)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (47)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (48)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (49)
INSERT INTO _TrainingCampHonorRank(Ranking) VALUES (50)
exec _TRAINING_CAMP_UPDATEHONORRANK
konu24
ID CAKISMASI VARMI OGRENMEK

PHP:
USE SRO_VT_SHARD

SELECT * FROM dbo._RefObjCommon ORDER BY ID
SELECT ID, COUNT(ID) AS BULUNAN_SAYI
FROM _RefobjCommon GROUP BY ID HAVING ( COUNT(ID) > 1 )
konu25
BELİRLEDİĞİNİZ ITEME OZELLİK EKLEMEK STR İNT VS
USE SRO_VT_SHARD
UPDATE  dbo._Items set  MagParamNum='5',MagParam1='30064771144',MagParam2='30064771150',MagParam3='5583457484950',MagParam4='5583457484962',MagParam5='257698037898'
WHERE ID64='1737814'
UPDATE  dbo._Items set  MagParamNum='5',MagParam1='30064771144',MagParam2='30064771150',MagParam3='5583457484950',MagParam4='5583457484962',MagParam5='257698037898'
WHERE ID64='1737801'
UPDATE  dbo._Items set  MagParamNum='5',MagParam1='30064771144',MagParam2='30064771150',MagParam3='5583457484950',MagParam4='5583457484962',MagParam5='257698037898'
WHERE ID64='1737803'
UPDATE  dbo._Items set  MagParamNum='5',MagParam1='30064771144',MagParam2='30064771150',MagParam3='5583457484950',MagParam4='5583457484962',MagParam5='257698037898'
WHERE ID64='1737812'
UPDATE  dbo._Items set  MagParamNum='5',MagParam1='30064771144',MagParam2='30064771150',MagParam3='5583457484950',MagParam4='5583457484962',MagParam5='257698037898'
WHERE ID64='1737807'
UPDATE  dbo._Items set  MagParamNum='5',MagParam1='30064771144',MagParam2='30064771150',MagParam3='5583457484950',MagParam4='5583457484962',MagParam5='257698037898'
WHERE ID64='1737805'
 

kkyykk

Üye
Katılım
3 Mar 2017
Mesajlar
254
Puanları
18
Konum
K.MARAŞ
USE SRO_VT_SHARD

SELECT * FROM dbo._RefObjCommon ORDER BY ID
SELECT ID, COUNT(ID) AS BULUNAN_SAYI
FROM _RefobjCommon GROUP BY ID HAVING ( COUNT(ID) > 1 )

HOCAM BU KOD İÇİN YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ İLERLEME İÇİN.
 
Üst