Skip to main content
Merhaba, Ziyaretçi!

Bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Sitemizden daha iyi yararlanabilmek için "Giriş" yapmalı ya da "Kayıt" olmalısınız ;)

("vSro Forum - vSro Rehberi" ayrıcalıktır!)

vSro Forum - vSro Rehberi ve Paylaşımları
f8 filter
Sun World
Raymond

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CHANGE NAME SCROLL
#1
Database
_RefObjCommon
Kod:
1    40222    ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA    ???? ???? ??? (???)    xxx    SN_ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA    SN_ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA_TT_DESC    1    0    3    3    13    14    180000    3    0    1    1    1    255    0    1    0    0    129    0    0    0    0    0    0    0    -1    0    -1    0    -1    0    -1    0    -1    0    0    0    0    0    0    0    100    0    0    0    xxx    item\etc\drop_mall_scroll.bsr    item\etc\mall_change_name.ddj    xxx    xxx    27800
NOT: Burdaki 40222 değerini kendinize göre düzeltin. Sizde farklı değer olması gerekebilir. Satırın sonundaki 27800 değeri _RefObjItem'deki ID değeri ile aynı olmak zorunda

_RefObjItem
Kod:
27800    1    2    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1000    ????(?)    1    [USU1:SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA]                                                                                                         -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    0    0    0
NOT: 27800 değeri _RefobjCommon'daki satırın en sonundaki 27800 sayısı ile birebir aynı olmak zorunda

_RefSkill
Kod:
1    45000    1200    SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA    ???? ????    SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA    0    1    1    0    0    0    0    0    1000    0    0    0    3599    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    255    255    0    0    0    0    0    255    255    255    255    item\etc\mall_optlevel_upgrade_scroll_1.ddj    SN_SKILL_MALL_CHANGENAME    xxx    SN_SKILL_MALL_CHANGENAME_TT_DESC    xxx    0    0    3    1667396966    1851946342    1685418593    1500    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
NOT: 45000 değerini ve  1200 değerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 1200 değeri bir alttaki _RefSkillGroup tablosundaki 1200 ile birebir aynı olmak zorundadır.

_RefSkillGroup
Kod:
1200    SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA
NOT: Buradaki 1200 değeri _RefSkill'deki 1200 ile birebir aynı olmak zorunda. Eğer gerekliyse kendinize göre düzenleyiniz.

Media
Itemdata_xxx.txt (45000'in en altına yapıştırabilirsiniz)
Kod:
1    40222    ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA    ???? ???? ??? (???)    xxx    SN_ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA    SN_ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA_TT_DESC    1    0    3    3    13    14    180000    3    0    1    1    1    255    0    1    0    0    129    0    0    0    0    0    0    0    -1    0    -1    0    -1    0    -1    0    -1    0    0    0    0    0    0    0    100    0    0    0    xxx    item\etc\drop_mall_scroll.bsr    item\etc\mall_change_name.ddj    xxx    xxx    1    2    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1000    ????(?)    1    [USU1:SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA]    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    0    0
NOT: 40222 değeri _RefObjCommon'a yazdığınız değerle aynı olmalıdır.

Skilldata_35000enc.txt
Kod:
1    45000    1200    SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA    ???? ????    SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA    0    1    1    0    0    0    0    0    1000    0    0    0    3599    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    255    255    0    0    0    0    0    255    255    255    255    item\etc\mall_optlevel_upgrade_scroll_1.ddj    SN_SKILL_MALL_CHANGENAME    xxx    SN_SKILL_MALL_CHANGENAME_TT_DESC    xxx    0    0    3    1667396966    1851946342    1685418593    1500    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
NOT: 45000 ve 1200 değerleri _RefSkill'deki ile aynı olmalıdır.

SkillEffect
Kod:
1    귀환서 사용전    SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA    0    FALSE    0    DEFAULT    none    none    none    none    none    none    none    none    0    0,0,0,0    ONE    none    none    none    none    none    none    none    0    1    
귀환서 사용전    SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA    ACT_S    0    FALSE    none    none    0    0    0    0    1    0,0    AT_LOOP    MOV_NONE,0,0,0    0,0,0    false,0,0,0,0,false    system\    item_returnscroll.efp    none    0,0,0    none    0,0,0    none    0    none    none    none

Textdata_Object.txt
Kod:
1    SN_ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA                                Name Change Scroll                            
1    SN_ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA_TT_DESC                                Change Name Scroll

Prosedür:
_AddTimedJob as dan sonra ekleyiniz.
Kod:
   if(@JobID = 'xxxx') --Refskill kodu
       BEGIN
declare @CharName16 varchar(64)
        Select @CharName16=CharName16 from _Char where CharID = @CharID
        Update _Char Set CharName16 = '@'+ @CharName16 Where CharID = @CharID
           return -3
       END
NOT: 'xxxx'  yazan yerde tırnak içerisinde _RefSkill ID'si yazmalı (45000 diye belirlediğimiz değer yada siz her ne yazdıysanız)

Tablo:
Aşağıdaki kodu kopyalayıp yeni query olarak okutun. 
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[_RenameCharNameByID]    Script Date: 06/06/2013 01:04:36 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ALTER procedure [dbo].[_RenameCharNameByID]
@CharID        int,
@NewName    varchar(64)
as
   if (not exists (select charid from _char where charid = @CharID))
       return -1
   set xact_abort on
begin transaction
   if (exists (select charid from _charnamelist with (updlock) where charname16 = @NewName))
   begin
       rollback transaction
       return -3
   end
   declare @old_name varchar(64)
   select @old_name = charname16 from _char where charid = @CharID
   update _char set charname16 = @NewName where charid = @CharID
   if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)
   begin
       rollback transaction
       return -4        
   end
   insert _CharNameList values(@NewName, @CharID)
   UPDATE _Char set CharName16 = @NewName where CharID = @CharID
   update _Friend set friendcharname = @NewName where friendcharid = @CharID
   update _GuildMember set charname = @NewName where charid = @CharID
   update _Memo set fromcharname = @NewName where fromcharname = @old_name
   update _TrainingCampMember set charname = @NewName where charid = @CharID
   declare @cos_id int
   declare cos_cursor  cursor fast_forward for    
   select id
    from _charcos
   where ownercharid = @CharID
   open cos_cursor
   fetch next from cos_cursor  into @cos_id
   while( @@fetch_status = 0 )
   begin
       update _Items set CreaterName = @NewName
       where ID64 in
       (select ItemID from _InvCOS where COSID = @cos_id and ItemID > 0)
       and CreaterName = @old_Name
       if (@@error <> 0 )
       begin
           close cos_cursor
           deallocate cos_cursor
           rollback transaction
           return -5
       end
       fetch next from cos_cursor  into @cos_id
   end
   close cos_cursor
   deallocate cos_cursor
   declare pc_inv_cursor cursor fast_forward for
   select it.Data                            
   from _Inventory as inv join _Items as it on inv.ItemID = it.ID64
   where
   (inv.CharID = @CharID and inv.Slot >= 13 and inv.ItemID > 0) and    
   (it.Data <> 0)  and                            
   (exists (select top 1 ID from _RefObjCommon where ID = it.RefItemID and TypeID1 = 3 and TypeID2 = 2))
   open pc_inv_cursor
   fetch next from pc_inv_cursor  into @cos_id
   while( @@fetch_status = 0 )
   begin
       update _Items set CreaterName = @NewName
       where ID64 in
       (select ItemID from _InvCOS where COSID = @cos_id and ItemID > 0)
       and CreaterName = @old_Name
       if (@@error <> 0 )
       begin
           close pc_inv_cursor
           deallocate pc_inv_cursor
           rollback transaction
           return -6
       end
       fetch next from pc_inv_cursor  into @cos_id
   end
   close pc_inv_cursor
   deallocate pc_inv_cursor
   if (CHARINDEX('@', @old_name, 0) > 0)
   begin
       select * from _Char
       where CharID = ''
   end
   commit transaction
return 1  
 Yapamayan arkadaşlar olursa yardımcı olurum.
Ek Dosyalar
.rar   Char Name Change Sc.rar (Dosya Boyutu: 1.94 KB / İndirme Sayısı: 19)
Cevapla
RE: CHANGE NAME SCROLL
#2
örneğin oyuna ekledik oyuncu bu itemi alıp kullandığıdna guild-akademi-honor sıralaması-sitedeki honor-unique pvp job sıralaması vs. gibi tüm yerlerde ismi değişir mi yoksa buga girebilir mi?
Cevapla
Cvp: RE: CHANGE NAME SCROLL
#3
(19.09.2016, Saat: 02:04)mustafaseker Adlı Kullanıcıdan Alıntı: örneğin oyuna ekledik oyuncu bu itemi alıp kullandığıdna guild-akademi-honor sıralaması-sitedeki honor-unique pvp job sıralaması vs. gibi tüm yerlerde ismi değişir mi yoksa buga girebilir mi?

Buğ'a Girceni Sanmam SQL'de degiştinde site de her yerde degişir
Cevapla
RE: CHANGE NAME SCROLL
#4
Tamamiyle değişiyor bir bug oluşmuyor.
Cevapla
RE: CHANGE NAME SCROLL
#5
merhaba verdiginiz dogrultuda scroll u yaptım ve çalışıyor tesekkurler paylaşım için fakat tekrar giriş yaptıgımda isim degiştirme ekranında 0 lar var onları nasıl düzeltebilkirim
Cevapla
Cvp: CHANGE NAME SCROLL
#6
(17.09.2016, Saat: 01:11)atakan029 Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Database
Refobjcommon
Kod:
1    40222    ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA    ???? ???? ??? (???)    xxx    SN_ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA    SN_ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA_TT_DESC    1    0    3    3    13    14    180000    3    0    1    1    1    255    0    1    0    0    129    0    0    0    0    0    0    0    -1    0    -1    0    -1    0    -1    0    -1    0    0    0    0    0    0    0    100    0    0    0    xxx    item\etc\drop_mall_scroll.bsr    item\etc\mall_change_name.ddj    xxx    xxx    27800

Refobjitem
Kod:
27800    1    2    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1000    ????(?)    1    [USU1:SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA]                                                                                                         -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    0    0    0


Refskill
Kod:
1    45000    1200    SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA    ???? ????    SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA    0    1    1    0    0    0    0    0    1000    0    0    0    3599    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    255    255    0    0    0    0    0    255    255    255    255    item\etc\mall_optlevel_upgrade_scroll_1.ddj    SN_SKILL_MALL_CHANGENAME    xxx    SN_SKILL_MALL_CHANGENAME_TT_DESC    xxx    0    0    3    1667396966    1851946342    1685418593    1500    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
RefSkillGroup
Kod:
1200    SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA
Media
itemdata
Kod:
1    40222    ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA    ???? ???? ??? (???)    xxx    SN_ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA    SN_ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA_TT_DESC    1    0    3    3    13    14    180000    3    0    1    1    1    255    0    1    0    0    129    0    0    0    0    0    0    0    -1    0    -1    0    -1    0    -1    0    -1    0    0    0    0    0    0    0    100    0    0    0    xxx    item\etc\drop_mall_scroll.bsr    item\etc\mall_change_name.ddj    xxx    xxx    1    2    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1000    ????(?)    1    [USU1:SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA]    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    -1    xxx    0    0
skilldata35000enc
Kod:
1    45000    1200    SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA    ???? ????    SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA    0    1    1    0    0    0    0    0    1000    0    0    0    3599    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    255    255    0    0    0    0    0    255    255    255    255    item\etc\mall_optlevel_upgrade_scroll_1.ddj    SN_SKILL_MALL_CHANGENAME    xxx    SN_SKILL_MALL_CHANGENAME_TT_DESC    xxx    0    0    3    1667396966    1851946342    1685418593    1500    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
skilleffect
Kod:
1    귀환서 사용전    SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA    0    FALSE    0    DEFAULT    none    none    none    none    none    none    none    none    0    0,0,0,0    ONE    none    none    none    none    none    none    none    0    1    
귀환서 사용전    SKILL_MALL_CHANGENAME_ATA    ACT_S    0    FALSE    none    none    0    0    0    0    1    0,0    AT_LOOP    MOV_NONE,0,0,0    0,0,0    false,0,0,0,0,false    system\    item_returnscroll.efp    none    0,0,0    none    0,0,0    none    0    none    none    none
textdata_object.txt
Kod:
1    SN_ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA                                Name Change Scroll                            
1    SN_ITEM_MALL_CHANGENAME_ATA_TT_DESC                                Change Name Scroll

Prosedür:
_AddTimedJob as dan sonra ekleyiniz.
Kod:
   if(@JobID = 'xxxx') --Refskill kodu
       BEGIN
declare @CharName16 varchar(64)
        Select @CharName16=CharName16 from _Char where CharID = @CharID
        Update _Char Set CharName16 = '@'+ @CharName16 Where CharID = @CharID
           return -3
       END

Tablo:
Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[_RenameCharNameByID]    Script Date: 06/06/2013 01:04:36 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ALTER procedure [dbo].[_RenameCharNameByID]
@CharID        int,
@NewName    varchar(64)
as
   if (not exists (select charid from _char where charid = @CharID))
       return -1
   set xact_abort on
begin transaction
   if (exists (select charid from _charnamelist with (updlock) where charname16 = @NewName))
   begin
       rollback transaction
       return -3
   end
   declare @old_name varchar(64)
   select @old_name = charname16 from _char where charid = @CharID
   update _char set charname16 = @NewName where charid = @CharID
   if (@@error <> 0 or @@rowcount = 0)
   begin
       rollback transaction
       return -4        
   end
   insert _CharNameList values(@NewName, @CharID)
   UPDATE _Char set CharName16 = @NewName where CharID = @CharID
   update _Friend set friendcharname = @NewName where friendcharid = @CharID
   update _GuildMember set charname = @NewName where charid = @CharID
   update _Memo set fromcharname = @NewName where fromcharname = @old_name
   update _TrainingCampMember set charname = @NewName where charid = @CharID
   declare @cos_id int
   declare cos_cursor  cursor fast_forward for    
   select id
    from _charcos
   where ownercharid = @CharID
   open cos_cursor
   fetch next from cos_cursor  into @cos_id
   while( @@fetch_status = 0 )
   begin
       update _Items set CreaterName = @NewName
       where ID64 in
       (select ItemID from _InvCOS where COSID = @cos_id and ItemID > 0)
       and CreaterName = @old_Name
       if (@@error <> 0 )
       begin
           close cos_cursor
           deallocate cos_cursor
           rollback transaction
           return -5
       end
       fetch next from cos_cursor  into @cos_id
   end
   close cos_cursor
   deallocate cos_cursor
   declare pc_inv_cursor cursor fast_forward for
   select it.Data                            
   from _Inventory as inv join _Items as it on inv.ItemID = it.ID64
   where
   (inv.CharID = @CharID and inv.Slot >= 13 and inv.ItemID > 0) and    
   (it.Data <> 0)  and                            
   (exists (select top 1 ID from _RefObjCommon where ID = it.RefItemID and TypeID1 = 3 and TypeID2 = 2))
   open pc_inv_cursor
   fetch next from pc_inv_cursor  into @cos_id
   while( @@fetch_status = 0 )
   begin
       update _Items set CreaterName = @NewName
       where ID64 in
       (select ItemID from _InvCOS where COSID = @cos_id and ItemID > 0)
       and CreaterName = @old_Name
       if (@@error <> 0 )
       begin
           close pc_inv_cursor
           deallocate pc_inv_cursor
           rollback transaction
           return -6
       end
       fetch next from pc_inv_cursor  into @cos_id
   end
   close pc_inv_cursor
   deallocate pc_inv_cursor
   if (CHARINDEX('@', @old_name, 0) > 0)
   begin
       select * from _Char
       where CharID = ''
   end
   commit transaction
return 1  
 Yapamayan arkadaşlar olursa yardımcı olurum.
Txt Eklermisiniz
Cevapla
RE: CHANGE NAME SCROLL
#7
@hqpro Sırf senin için uğraşıp düzelttim. Fakat yazdığım yazılar isro'da yazanlarla aynımıdır bilinmez ama gerekli yazıları yazdım, istersen kafana göre değiştirebilirsin.
textuisystem'i açıp şunu arat;
Kod:
//통합 UI관련 스트링
bunu bulduktan sonra hemen altındakileri şunlar ile değiştir.
Kod:
1    UIIT_PAG_UNITY_SERVER_ID_CHANGE    이름변경창                            Change Char Name    Change Char Name
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_ID_CHANGE_EXPLANATION    통합 서버의 정책에 따라 캐릭터의 아이디를 변경해야 합니다.                            You will enter the game with the new ID. This ID will change everywhere you are registered.    You will enter the game with the new ID. This ID will change everywhere you are registered.
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_EXISTING_ID    기존 아이디                            Change Char Name Window    Change Char Name Window
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_CHANGE_ID    변경 아이디    0    0    0    0    0    0    New ID    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_OVERLAP_CONFIRM    중복확인    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_INPUT    입력    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_DISAPPROVAL_ID    해당 아이디[%s]는 사용할 수 없습니다.    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_USE_ID    해당 아이디[%s]는 사용할 수 있는 아이디 입니다.    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_AUTO_CHR_DELETE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_OPEN_TOTAL_STORAGEROOM    통합창고를 연다.    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_OPEN_ANYSERVER_STORAGEROOM    [%s]서버창고    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_TOTAL_STORAGEROOM    통합서버 창고    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_ANYSERVER_STORAGEROOM    [%s]서버의 창고를 연다.    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_STORAGEROOM_REMAIN_TIME    2009년 3월 25일 물품삭제    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_PAG_UNITY_SERVER_GUILD_NAME_CHANGE    길드이름 변경    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_GUILD_NAME_CHANGE_EXPLANATION    통합 서버의 정책에 따라 길드의 이름을 변경해야 합니다.    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_EXISTING_GUILD_NAME    기존 길드명    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_CHANGE_GUILD_NAME    변경 길드명    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_USE_GUILD_NAME    해당 길드이름[%s]은 사용 가능합니다.    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_DISAPPROVAL_GUILD_NAME    해당 길드이름[%s]은 사용할 수 없습니다.    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_PAG_UNITY_SERVER_FALSE_NAME_CHANGE    가명 변경    0    0    0    0    0    0    Change Alias    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_FALSE_NAME_CHANGE_EXPLANATION    통합 서버의 정책에 따라 가명을 변경해야 합니다.    0    0    0    0    0    0    As per the integrated server policy, your alias must be changed.    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_EXISTING_FALSE_NAME    기존 가명    0    0    0    0    0    0    Old Alias    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_CHANGE_FALSE_NAME    변경 가명    0    0    0    0    0    0    New Alias    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_DISAPPROVAL_FALSE_NAME    해당 가명[%s]은 사용할 수 없습니다.    0    0    0    0    0    0    [%s] is unavailable.    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_USE_FALSE_NAME    해당 가명[%s]은 사용 가능합니다.    0    0    0    0    0    0    [%s] is available.    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_COMMON    통합서버 관련공지    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
1    UIIT_STT_UNITY_SERVER_COMMON_CONTENT    <sml2>안녕하세요. 실크로드 온라인 입니다.<br><br>
Cevapla
RE: CHANGE NAME SCROLL
#8
@hqpro buda görseli

3468inciz2886748.jpg
Cevapla
RE: CHANGE NAME SCROLL
#9
BURAK COK TESEKKUR EDERIM
Cevapla
RE: CHANGE NAME SCROLL
#10
@burak sayende duzenledim cok tesekkur ederim verdigin prosedur sorunsuz calismakta
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  HWAN Rütbe ve Scroll'unu ekleme twister78 22 2,027 29.10.2017, Saat: 09:29
Son Yorum: osbo
  Remove Premium Scroll cy67 0 528 06.06.2017, Saat: 07:00
Son Yorum: cy67
  Devil Blue Scroll Prösüdür cy67 0 550 06.06.2017, Saat: 06:31
Son Yorum: cy67
  VSRO WEAPON UPRAGE SCROLL cihan0539 6 1,097 22.05.2017, Saat: 16:06
Son Yorum: mamystall

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi